Projekty

Biological control of broomrapes

Garant: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.

Základní informace      Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hostiteľskou inštitúciou bola Wageningen University, Holandsko. Výskum prebiehal v poľných podmienkach Slovenska a v laboratóriách univerzity vo Wageningene. Bádanie spadalo do oblasti chemickej ekológie. Cieľom bolo popísať a využiť prchavé organické zlúčeniny vylučované kvetmi záraz. Kľúčovým hráčom projektu bola mínerka Phytomyza orobanchia. Pri skúmaní bola využitá headspace analýza, olfaktometria, plynná chromatografia, hromadná spektrometria a elektroantenografia. V roku 2012 zaradila Európska komisia projekt BIOBROOM medzi úspešné projekty v rámci sekcie Výskum a Inovácie a v roku 2013 bol zaradený medzi desať najlepších vedeckých projektov v rámci 7RP.
Druh projektu:
FP7 ()
Pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:
7FP PIEF-GA-2008-220177
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:15. 10. 2008
Datum ukončení projektu:
30. 11. 2010
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0