Projekty

Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu"

Garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

Základní informace
   
   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je skúmanie vplyvu produkčnej záťaže a globálnych klimatických zmien na adaptačné mechanizmy a etologické prejavy hospodárskych zvierat. Pôjde o vplyv extrémnej mäsovej a mliekovej úžitkovosti ošípaných, dobytka a oviec a tréningovej záťaže koní na vývoj imunitného systému, metabolického stavu, ontogenézu mláďat a subbunečných riadiacich mechanizmov adaptácie. Overiť aktivitu fyziologicko genetických markérov vo vzťahu k anabolickému a katabolickému metabolizmu bunky a ich funkcii pri tvorbe kvality živočíšneho produktu. Definovať vplyv niektorých technologických systémov na kvalitu produktu a vznik imunosupresie a výskyt ochorení zažívacieho traktu hospodárskych zvierat.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0717/12
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0