Projekty

Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu

Garant: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Základné informácie
   
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt bude riešiť kvalitatívne parametre bravčového a teľacieho mäsa rôznych plemien a úžitkových typov so zameraním na výrobu akostných a zdravotne bezchybných potravinárskych surovín a hotových výrobkov. Budeme sa zaoberať aj vplyvom odstavu prasiatok na ich správanie sa Zlepšenie a stabilizáciu technologickej kvality bravčového mäsa budeme sledovať cez aplikáciu organického selénu do kŕmnych zmesí. Využitie probiotík huminových kyselín, rastlinných silíc a iných neantibiotických stimulátorov rastu v chove vybraných druhov hydiny na zlepšenie výkrmových, chovných parametrov a zlepšenie kvality finálneho produktu. Budeme riešiť šľachtiteľský proces slovenského športového pony. V rámci analýzy testovania výkonnosti stanovíme selekčné kritériá plemenných koní.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ), Katedra jazykov (FEM)
Identifikácia projektu:1/0493/12
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
preklady a práca s literatúrou
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
preklady a práca s literatúrou