Projekty

Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu

Garant: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Základní informace      Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt bude riešiť kvalitatívne parametre bravčového a teľacieho mäsa rôznych plemien a úžitkových typov so zameraním na výrobu akostných a zdravotne bezchybných potravinárskych surovín a hotových výrobkov. Budeme sa zaoberať aj vplyvom odstavu prasiatok na ich správanie sa Zlepšenie a stabilizáciu technologickej kvality bravčového mäsa budeme sledovať cez aplikáciu organického selénu do kŕmnych zmesí. Využitie probiotík huminových kyselín, rastlinných silíc a iných neantibiotických stimulátorov rastu v chove vybraných druhov hydiny na zlepšenie výkrmových, chovných parametrov a zlepšenie kvality finálneho produktu. Budeme riešiť šľachtiteľský proces slovenského športového pony. V rámci analýzy testovania výkonnosti stanovíme selekčné kritériá plemenných koní.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ), Katedra jazykov (FEM)
Identifikace projektu:
1/0493/12
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
15
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
preklady a práca s literatúrou
preklady a práca s literatúrou