Projekty

Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu

Garant: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt bude riešiť kvalitatívne parametre bravčového a teľacieho mäsa rôznych plemien a úžitkových typov so zameraním na výrobu akostných a zdravotne bezchybných potravinárskych surovín a hotových výrobkov. Budeme sa zaoberať aj vplyvom odstavu prasiatok na ich správanie sa Zlepšenie a stabilizáciu technologickej kvality bravčového mäsa budeme sledovať cez aplikáciu organického selénu do kŕmnych zmesí. Využitie probiotík huminových kyselín, rastlinných silíc a iných neantibiotických stimulátorov rastu v chove vybraných druhov hydiny na zlepšenie výkrmových, chovných parametrov a zlepšenie kvality finálneho produktu. Budeme riešiť šľachtiteľský proces slovenského športového pony. V rámci analýzy testovania výkonnosti stanovíme selekčné kritériá plemenných koní.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ), Katedra jazykov (FEM)
Identifikace projektu:1/0493/12
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:0