Projekty

Manažment územných samospráv

Garant: Ing. Maroš Valach, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikácia projektu:
018SPU-4/2015
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0