Projekty

Strategické riadenie agropotravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku

Garant: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.

Základné informácie
      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
160TT1001408;145/2014/SPU
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
12. 05. 2014
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2015
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0