Projekty

Špecifická podporná akcia Technologická platforma pre udržateľný chov a reprodukciu hospodárskych zvierat

Garant: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom SSA je podpora rozvoja Technologickej platformy pre udržateľný chov a reprodukciu hospodárskych zvierat (FABRE-TP). Účastníci sú chovateľské organizácie, chovateľov, spracovateľov v potravinárstve, výskumná komunita, verejné autority, zákonodarcovia, nevládne organizácie, politikov a (národné) grantové organizácie. SRA bude zahŕňať všetky hospodárske zvieratá aj spoločenské zvieratá. FABRE-TP zahŕňa zdravie a potravinovú bezpečnosť, odolné, adaptabilné, zdravé zvieratá, vyvážený chov, biodiverzitu, životnú pohodu zvierat, životné prostredie, medzinárodný rozvoj živočíšnej produkcie, konkurencie schopnosť a jedinečnosť Európy aj nepotravinárske funkcie napr. rekreačné účely, farmaceutické biotechnológie pre zvieratá.
Druh projektu:FP6 ()
Pracovisko:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:06. 07. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0