Projekty

Specific support action Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform

Garant: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom SSA je podpora rozvoja Technologickej platformy pre udržateľný chov a reprodukciu hospodárskych zvierat (FABRE-TP). Účastníci sú chovateľské organizácie, chovateľov, spracovateľov v potravinárstve, výskumná komunita, verejné autority, zákonodarcovia, nevládne organizácie, politikov a (národné) grantové organizácie. SRA bude zahŕňať všetky hospodárske zvieratá aj spoločenské zvieratá. FABRE-TP zahŕňa zdravie a potravinovú bezpečnosť, odolné, adaptabilné, zdravé zvieratá, vyvážený chov, biodiverzitu, životnú pohodu zvierat, životné prostredie, medzinárodný rozvoj živočíšnej produkcie, konkurencie schopnosť a jedinečnosť Európy aj nepotravinárske funkcie napr. rekreačné účely, farmaceutické biotechnológie pre zvieratá.
Druh projektu:
FP6 ()
Pracoviště:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:06. 07. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0