Projekty

Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základní informace   
Pracovníci
   
   

Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRole
Pracoviště
TelefonKancelář
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
KZ FZKI, ext FAPZ
+421 37 641 4712
Bz_1_24
KCH FBP, FBP+421 37 641 4374
AC_1_16, SD-AB_0_8

Legenda
Role:
administrativametodický řešitelřešitel
pomocník
pozorovatel