Projekty

Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKI, ext FAPZ+421 37 641 4712Bz_1_24
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.KCH FBP, FBP+421 37 641 4374AC_1_16, SD-AB_0_8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ