Projekty

Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešenie projektu zahŕňa analýzu vybraných minoritných plodín, ako aj návrh, overenie možnosti prípravy a analýzu rôznych modifikácií konečnej potraviny s použitím nekonvenčných a marginálnych rastlinných druhov, ako sú pseudocereálie, strukoviny a drobné lesné ovocie. Chemické a biochemické analýzy budú zamerané na stanovenie obsahu alergénnych agens, obsahu polyfenolov, vybraných vitamínov, antioxidačnej aktivity, stanovenie obsahu makroživín, selénu a ďalších esenciálnych stopových prvkov. Riešením projektu sa získajú nové poznatky o potravinách nového typu vhodných pre bežnú konzumáciu, ale aj o potravinách vhodných pre celiakov, ktoré budú mať nielen dostatočnú nutričnú hodnotu, ale aj zdraviu prospešný charakter.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra chémie (FBP), Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:
0415-12
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
16. 10. 2012
Dátum ukončenia projektu:
15. 02. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0