Projekty

Využitie remediačných technológií v pestovaní zdravotne nezávadných záhradníckych plodín

Garant: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ekologické riziká z kumulácie rizikových látok v pôde sa odrážajú na schopnosti pôd poskytovať hygienicky neškodné potraviny. Nebezpečenstvo spočíva najmä v zmenách ich pohyblivosti vplyvom rôznych faktorov. Zvlášť to platí pre obsahy ťažkých kovov s vysokým stupňom biotoxicity vplyvom kontaminácie z rôznych zdrojov. Južné Slovensko je intenzívnym producentom zeleniny. Zníženie rizika jeho kontaminácie pri pestovaní možno riešiť voľbou najvhodnejších remediačných technológií znečisteného prostredia. Uprednostia sa technológie, ktoré umožnia zvýšiť vlastnú užitočnú aktivitu pôdy, tj. remediácia na základe spontánnych a modifikovaných pôdnych reakcií a zvyšuje sa mobilizácia kontaminantov. Cieľom práce je voľba a vypracovanie remediačnej techniky aplikovateľnej na dekontamináciu poľnohospodárskych pôd mierne znečistených anorganickými kontaminantmi na základe ich mobilizácie syntetickými a prírodnými chemickými látkami a následnou elimináciou metódou indukovanej fytoextrakcie.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0015/13
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0