Projekty

CEEPUS - prednáškový a výskumný pobyt akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov - ČESKO

Garant: Ing. Jozef Halva, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskumný a študijný pobyt na zahraničnej univerzite s cieľom vzájomného informovania o vedeckej a vzdelávacej činnosti. Cieľom je informovať prijímajúcu univerzitu formou prednášok o výskumnej činnosti na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKi SPU v Nitre z oblasti geografických informačných sytémov a pozemkových úprav, vzájomné informovanie o vzdelávacej činnosti a založenie spoločnej spolupráce.
Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:11659
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:13. 10. 2014
Dátum ukončenia projektu:17. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0