Projekty

Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
The course Corporate Social Responsibility in the V4 Group will be focused on a transfer of experience from V4 countries with the concept of corporate social responsibility (further CSR). In accordance with a national activity plan of Social Responsibility in the CR we would like to take part in propagation and development of the social responsibility concept within international cooperation with V4 countries with an impact on small and middle-sized companies.
Druh projektu:Strategic Grants ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Identifikácia projektu:
61300004
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2014
Dátum ukončenia projektu:
01. 09. 2016
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0