Projekty

Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základné informácie
   
Pracovníci   Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
KBaB FBP
+421 37 641 4274
ARI_1_14
Ing. Jozef Čurlej, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 5825
BA_1_117
Ing. Mária Tomková, PhD.FBP D-ABT [ukončené]
+421 37 641 4274
ARI_1_14
KBaB FBP
+421 37 641 4274ARI_1_14

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ