Projekty

Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základní informace      Financování
   
   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2015
Kapitálové výdaje
--
Běžné výdaje - mzdové náklady
--
Běžné výdaje - ostatní
29 800