Projekty

Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

      
Financovanie
      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka
2015
Kapitálové výdaje--
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
Bežné výdaje - ostatné
29 800