Projekty

Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základné informácie
      Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Efektívne kryokonzervovanie biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je napríklad znížená prežívateľnosť alebo znížená kvalita zmrazených/rozmrazených spermií a embryí hospodárskych zvierat. Cieľom predkladaného projektu je optimalizácia niektorých metodík získavania, kryouchovávania a hodnotenia kvality biologického materiálu a prioritne sa zamerať na tie plemená hospodárskych zvierat, ktorých počty jedincov na základe monitoringu pokladáme za ohrozený či rizikový. Naše výsledky umožnia optimalizovať metodiky zmrazovania a zároveň rozšíriť živočíšnu génovú banku o dve slovenské plemená Nitriansky a Zoborský králik.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0611/15
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0