Projekty

Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch

Garant: prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Pôdna organická hmota (POH) je v súčasnom období jednou z prioritných tém pedologického výskumu. Detailne sa ňou zaoberajú aj environmentálne programy Organizácie spojených národov a rámcová smernica EÚ na ochranu pôdy. V súvislosti s klimatickými zmenami sa na jednej strane hodnotia a modelujú možné dopady klímy na pôdu, jej vlastnosti a úrodnosť, na druhej strane je pôda považovaná za hlavnú zásobáreň uhlíka s významným potenciálom záchytu uhlíka. Predložený projekt je zameraný na prehĺbenie našich poznatkov o tokoch a emisiách oxidu uhličitého z pôdneho pokryvu rôznych ekosystémov a získanie spoľahlivého a relatívne jednoduchého indikátora, ktorý by citlivo reagoval na emisie CO2.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
APVV-14-0087
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0