Projekty

Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Riešenie projektu zahŕňa analýzu vybraných minoritných plodín, ako aj návrh, overenie možnosti prípravy analýzu rôznych modifikácií konečnej potraviny s použitím nekonvenčných a marginálnych rastlinných druhov, ako sú pseudocereálie, strukoviny a drobné lesné ovocie. Chemické a biochemické analýzy budú zamerané na stanovenie obsahu alergénnych agens, obsahu polyfenolov, vybraných vitamínov, antioxidačnej aktivity, stanovenie obsahu makroživín, selénu a ďalších esenciálnych stopových prvkov. riešením projektu sa získajú nové poznatky o potravinách nového typu vhodných pre bežnú konzumáciu, ale aj o potravinách vhodných pre celiakov, ktoré budú mať nielen dostatočnú nutričnú hodnotu, ale aj zdraviu prospešný charakter.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra chémie (FBP), Katedra zeleninárstva (FZKI)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0