Projekty

Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmi a mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je overiť či v literatúre často popisovaný inhibičný účinok flavonoidov na adipogenézu závisí od stupňa metabolického ochorenia zvierat a či z dlhodobého hľadiska má inhibícia adipogenézy len pozitívny dopad na metabolizmus tak tukového tkaniva ako aj celého organizmu. Ďalej chceme študovať úlohu oxidačného stresu v mechanizmoch pôsobenia flavonoidov na tukové tkanivo a to hlavne z hľadiska regulácie metabolizmu glukózy a lipidov inzulínovou kaskádou. Veríme, že výsledky tohto projektu spresnia úlohu flavonoidov vo výžive hospodárskych zvierat ako aj človeka. Súčasne, ak potvrdíme pozitívny -- liečebný účinok flavonoidov na niektoré zo študovaných metabolických ochorení, budeme môcť navrhnúť "na mieru ušitú" cielenú terapiu.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2019
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0