Projekty

Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmia mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je overiť či v literatúre často popisovaný inhibičný účinok flavonoidov na adipogenézu závisí od stupňa metabolického ochorenia zvierat a či z dlhodobého hľadiska má inhibícia adipogenézy len pozitívny dopad na metabolizmus tak tukového tkaniva ako aj celého organizmu. Ďalej chceme študovať úlohu oxidačného stresu v mechanizmoch pôsobenia flavonoidov na tukové tkanivo a to hlavne z hľadiska regulácie metabolizmu glukózy a lipidov inzulínovou kaskádou. Veríme, že výsledky tohto projektu spresnia úlohu flavonoidov vo výžive hospodárskych zvierat ako aj človeka. Súčasne, ak potvrdíme pozitívny -- liečebný účinok flavonoidov na niektoré zo študovaných metabolických ochorení, budeme môcť navrhnúť "na mieru ušitú" cielenú terapiu.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0