Projekty

Výskum a optimalizácia technológií pre výrobu potravín s pridanou hodnotou

Garant: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom predkladaného projektu je výskum a hľadanie možností pre optimalizáciu výroby potravín s pridanou hodnotou v prospech zdravia konzumentov. Pre takéto potraviny je nevyhnutné zvoliť vhodné suroviny a vyvinúť postupy ich spracovania, ktoré v maximálne možnej miere zabezpečia zachovanie biologicky cenných látok, prípadne zamedzia vzniku nežiaducich produktov. Projekt má ambície zachytiť celý proces výroby potravín s pridanou hodnotou, začínajúc vhodnými surovinami, optimalizáciou spôsobov ich spracovania, následne hodnotením ich kvality a zdravotného účinku na konzumentov, ako aj optimálnym režimom ich skladovania, resp. predĺženia ich doby spotreby.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-14-0460
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0