Projekty

Výskum a optimalizácia technológií pre výrobu potravín s pridanou hodnotou

Garant: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

Základní informace
   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom predkladaného projektu je výskum a hľadanie možností pre optimalizáciu výroby potravín s pridanou hodnotou v prospech zdravia konzumentov. Pre takéto potraviny je nevyhnutné zvoliť vhodné suroviny a vyvinúť postupy ich spracovania, ktoré v maximálne možnej miere zabezpečia zachovanie biologicky cenných látok, prípadne zamedzia vzniku nežiaducich produktov. Projekt má ambície zachytiť celý proces výroby potravín s pridanou hodnotou, začínajúc vhodnými surovinami, optimalizáciou spôsobov ich spracovania, následne hodnotením ich kvality a zdravotného účinku na konzumentov, ako aj optimálnym režimom ich skladovania, resp. predĺženia ich doby spotreby.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-14-0460
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2019
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0