Projekty

Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka a mliečnych výrobkov

Garant: Ing. Peter Zajác, PhD.

Základní informace      
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Mlieko a mliečne výrobky podliehajú pravidelnej kontrole za účelom zistenia kvalitatívnych parametrov ako je obsah tuku, bielkovín, beztukovej sušiny. Určenie správnych hodnôt týchto kvalitatívnych parametrov vo vzorkách surového mlieka má obrovský ekonomický význam pre farmárov, mliekarenské prevádzky ako aj pôdohospodársku platobnú agentúru. Stanovenie zloženia mlieka sa rutinne vykonáva pomocou prístrojov pracujúcich na princípe infračervenej spektrofotometrie s Fourierovou transformáciou, ktoré vyžadujú pravidelnú kalibráciu a kontrolu.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-14-0328
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2019
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0