Projekty

Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Univerzity sú považované za hybnú silu rozvoja ekonomiky a ich vplyvy sa koncentrujú najmä v regiónoch, v ktorých sídlia. Náš projekt sa zameria na preskúmanie ekonomického významu univerzít pre rozvoj regiónov zo štyroch rôznych pohľadov. Budeme skúmať ich krátkodobé regionálne ekonomické vplyvy, ktoré budú kvantifikované s využitím I-O analýzy. Zároveň preskúmame dlhodobé vplyvy univerzít na rozvoj podnikania a ľudského kapitálu v hosťujúcom regióne. Špecificky sa budeme venovať vplyvu univerzít na rozvoj inovatívneho podnikania prostredníctvom vzniku univerzitných spin off firiem. Budeme sa tiež venovať hodnoteniu efektívnosti a účinnosti politík rozvoja regiónov prostredníctvom podpory univerzít.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracoviště:Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Identifikace projektu:APVV-14-0512
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:28. 09. 2018
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Zuzana Jaleczovápomocník
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.garant
Ing. Michal Hrivnák, PhD.riešiteľ
Ing. Marcela Chreneková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.riešiteľ
Ing. Katarína Melichová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.riešiteľ