Projekty

Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR, ext CVOZE TF+421 37 641 4620Q-gar_0_5
Ing. Tomáš Giertl, PhD.KRBE FEŠRR+421 37 641 4622MQ_0_KRBE7

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ