Projekty

Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF), Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Identifikácia projektu:SK–CZ-0099-11
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0