Projekty

Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej.

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
APVV-14-0608
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:
02. 07. 2015
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0