Projekty

Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť

Garant: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.

Základní informace
      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Zámerom riešenia projektu je zistiť vplyv vybraných fytobiotík na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry výkrmových kurčiat,vzhľadom k počtu podmienečne patogénnych mikroorganizmov(Clostridium perfringens a Eimeria spp.),ktoré sú bežnou súčasťou mikroflóry kurčiat a majú podstatný vplyv na ich zdravie a úžitkovosť.Kokcidióza a nekrotická enteritída sú stále v celosvetovom meradle najčastejšie ochorenia hydiny. V našej práci sa chceme zamerať na čo najefektívnejšie využitie silíc a rastlinných extraktov, ktoré sú v našich podmienkach dostupné, majú preukazne pozitívny vplyv na zdravie a úžitkovosť hydiny.
Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracoviště:
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0