Projekty

Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce.

Garant: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.

Základní informace      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom bude nadviazať na výsledky našich predchádzajúcich projektov riešených v rámci rezortného výskumu a vývoja "Efektívne využitie krmív z pohľadu znižovania nákladov na prvovýrobu a zvyšovania kvality živočíšnych produktov" č. RPVV/2(2010-2012) a projektu 7. RP EÚ REDNEX (2008-2013). V navrhovanom projekte budeme študovať rýchlejšie a menej prácne metódy stanovenia rozsahu a rýchlosti degradácie frakcií N a intestinálnej stráviteľnosti pri zachovaní dobrej presnosti a opakovateľnosti výsledkov.Vypracujeme systém tvorby lepšie vybilancovaných kŕmnych dávok s efektívnou utilizáciou živín a tým menších strát N počas fermentácie v bachore a intermediárnom metabolizme, čím sa zníži zaťaženie životného prostredia.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-14-0677
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0