Projekty

Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce.

Garant: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom bude nadviazať na výsledky našich predchádzajúcich projektov riešených v rámci rezortného výskumu a vývoja "Efektívne využitie krmív z pohľadu znižovania nákladov na prvovýrobu a zvyšovania kvality živočíšnych produktov" č. RPVV/2(2010-2012) a projektu 7. RP EÚ REDNEX (2008-2013). V navrhovanom projekte budeme študovať rýchlejšie a menej prácne metódy stanovenia rozsahu a rýchlosti degradácie frakcií N a intestinálnej stráviteľnosti pri zachovaní dobrej presnosti a opakovateľnosti výsledkov.Vypracujeme systém tvorby lepšie vybilancovaných kŕmnych dávok s efektívnou utilizáciou živín a tým menších strát N počas fermentácie v bachore a intermediárnom metabolizme, čím sa zníži zaťaženie životného prostredia.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-14-0677
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0