Projekty

Potenciál UAV technológií pri zvyšovaní efektívnosti zisťovania objemových zmien veľkokapacitných skládok

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Potenciál UAV technológií pri zvyšovaní efektívnosti zisťovania objemových zmien veľkokapacitných skládok".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.KZaKA FZKI+421 37 641 5421TD_0_101

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ