Projekty

Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín

Garant: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

Základné informácie
   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Identifikácia projektu:1/0230/09
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0