Projekty

Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania

Garant: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0