Projekty

Posilňovanie regionálneho rozvoja a inovácií

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predkladateľ: Karelia University of Applied Sciences, Fínsko
Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:
Katedra práva (FEŠRR)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
zodpovedný riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
riešiteľ
Ing. Eva Žuffová, PhD.
riešiteľ
Ing. Marcela Chreneková, PhD.riešiteľ
Ing. Veronika Dalkovičová
adminsitrátor projektu
Ing. Lucia Gabríny, PhD.
riešiteľ
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.riešiteľ