Projekty

Posilňovanie regionálneho rozvoja a inovácií

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

   
Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Posilňovanie regionálneho rozvoja a inovácií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
DFEŠRR FEŠRR
+421 37 641 5757
AE_0_26
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
KPr FEŠRR
+421 37 641 5072
FF_1_44
VCABT UP
+421 37 641 4902
ABT_0_1.49
KRBE FEŠRR
+421 37 641 4620Q-gar_0_5
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
KRR FEŠRR
+421 37 641 4562
AE_6_602
Ing. Martin Mariš, PhD.KRR FEŠRR+421 37 641 4562
AE_6_602
KEP FEŠRR, R R+421 37 641 5607EM_0_5
KEP FEŠRR [vyňatie]+421 37 641 5611
EM_0_4


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracoviskoOd
Do
Ing. Norbert Floriš
CIP FEŠRR, FEŠRR D-IRV ext [roč 4]
28.10.201528.10.2016
CIKT UP25.10.201628.10.2016

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ