Projekty

Malé farmy veľké trhy

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:05. 02. 2015
Dátum ukončenia projektu:02. 02. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0