Projects

Impact of Common Agricultural Policy changes on competitiveness, asset, yield, financial situation and employment of the agricultural companies in primary sector in Slovakia

Supervisor: Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Zmeny Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len "SPP") spolu s turbulentným vývojom na svetových a komoditných trhoch majú a očakáva sa, že aj naďalej budú mať signifikantný vplyv na poľnohospodárske podniky v SR. Projekt bude skúmať, ako zmeny SPP ovplyvnia konkurencieschopnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR, zamestnanosť na vidieku, ako aj stav a trendy vývoja vo väzbe na podmieňujúce príčiny v oblasti majetkovej, výnosovej a finančnej situácie výberového súboru podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR, ich daňové zaťaženie, s priamym dopadom novelizácií právnej úpravy účtovného a daňového systému podnikateľov.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Accountancy (FEM)
Project status:
Rejected
Project start date :
28. 04. 2014
Project close date:
30. 09. 2014
Number of workers in the project:
8
Number of official workers in the project:
7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Ing. Iveta Košovská, PhD.
riešiteľ
PaedDr. Ján Záhorec, PhD.riešiteľ
Ing. Tatiana Bencová, PhD.
riešiteľ
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.riešiteľ
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
riešiteľ
Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
riešiteľ
Ing. Ivana Váryová, PhD.riešiteľ