Projekty

Podpora regionálneho rozvoja a inovácií

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Identifikácia projektu:562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0