Projekty

Mládežnícke permakultúrne záhrady - Permakultúra je fajn!

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0