Projekty

Navrh a hodnotenie poradenskych nastrojov

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa orientuje na analyzu a navrh systemu poradenstva v krajina EU.
Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:19. 01. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0