Projekty

Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe

Garant: Ing. Martina Gažarová, PhD.

Základné informácie      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
garant
zástupca