Projekty

Energetická politika krajín V4 v oblasti obnoviteľných zdrojov

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Strategic Grants ()
Pracovisko:Katedra práva (FEŠRR)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:20. 03. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0