Projekty

Diverzifikácia uplatniteľnosti absolventov študijných programov záhradníctvo a vinárstvo nadobudnutím prezentačných a somelierskych zručností

Garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ak má byť kvalitné víno docenené, musí byť správne predstavené či už priamo u výrobcu, v obchodnej sieti, v gastronomickom zariadení, alebo na verejnom bankete. V gastronómii túto prácu robí somelier, ktorého úlohou je prezentácia a harmonické snúbenie chute jedla a vína. Enológ by mal vedieť z časti, alebo plnohodnotne nahradiť someliera. V prípade tejto diverzifikácie môže získať prezentovaný produkt primeranú pridanú hodnotu, čo zaistí výrobcovi vína ekonomickú efektívnosť. Cieľom projektu je zabezpečenie chýbajúcich učebných pomôcok a vypracovanie komplexného učebného materiálu pre predmety Somelierstvo a Víno v gastronómii.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:023SPU-4/2016
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0