Projekty

Modely riadiacich algoritmov autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe

Garant: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom je odstrániť nedostatky v riadiacich a navigačných algoritmov súčasných autonómnych strojov a ich efektivitu demonštrovať na praktickom modeli autonómneho robota v rastlinnej výrobe. Človek nebude vystavený pôsobeniu chemických látok pri postrekoch.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikace projektu:
1/0868/16
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2016
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.Vedúci projektu
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Zástupca vedúceho projektu
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Pap, PhD.
Spoluriešiteľ
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Tóth, PhD.Spoluriešiteľ
Technický pracovník