Projects

Portal of Universities

Supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Basic information
   
Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Portál VŠ vznikol na návrh združenia EUNIS-SK a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci centrálnych rozvojových projektov. Hlavným cieľom Portálu VŠ je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a poskytovanie informácií o konferenciách, seminároch a vzdelávacích produktoch. Na vývoji portálu sa podieľa najmä MŠVVaŠ SR, SPU v Nitre, ŽU v Žiline a ďalšie vysoké školy. Portál VŠ bol predstavený na MŠ SR 28. 11. 2006, vysokým školám bol predstavený 15. 2. 2007, odkedy je plne funkčný.
Kind of project:
Rozvojový projekt IT ()
Department:Centre of Information Technologies (FEM)
Project identification:
323/01260
Project status:In progress
Project start date :
01. 09. 2005
Project close date:
31. 07. 2030
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:
6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
koordinácia prác
Ing. Ľubica Šemeláková
Modul E-learning
Podpora používateľa
Komunikácia s VŠ
Modul Záverečné práce
Podpora používateľa