Projekty

Portál VŠ - celoštátny projekt

Garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Portál VŠ vznikol na návrh združenia EUNIS-SK a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci centrálnych rozvojových projektov. Hlavným cieľom Portálu VŠ je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a poskytovanie informácií o konferenciách, seminároch a vzdelávacích produktoch. Na vývoji portálu sa podieľa najmä MŠVVaŠ SR, SPU v Nitre, ŽU v Žiline a ďalšie vysoké školy. Portál VŠ bol predstavený na MŠ SR 28. 11. 2006, vysokým školám bol predstavený 15. 2. 2007, odkedy je plne funkčný.
Druh projektu:
Rozvojový projekt IT ()
Pracoviště:
Centrum informačných technológií (FEM)
Identifikace projektu:
323/01260
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 07. 2030
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
koordinácia prác
Modul E-learning
Podpora používateľa
Komunikácia s VŠ
Modul Záverečné práce
Ing. Lenka Selešiová
Podpora používateľa