Projekty

Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region

Garant: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:The project is focused on entrepreneurship education in V4 countries. The main aim of the project is to support development of innovative entrepreneurship education. The core of the project is research situation analysis of entrepreneurship education in V4 countries with focus on higher education and identification of innovative entrepreneurship education programmes and initiatives. The project brings together multiple stakeholders who play key role in facilitating entrepreneurship education.
Druh projektu:Strategic Grants ()
Pracoviště:Katedra manažmentu (FEM)
Identifikace projektu:31410020
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 09. 2014
Datum ukončení projektu:31. 08. 2016
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.Riešiteľ
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.Koordinátor
Ing. Jana Kozáková, PhD.Riešiteľ
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.Riešiteľ
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.Riešiteľ