Projekty

Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4

Garant: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
The project is focused on entrepreneurship education in V4 countries. The main aim of the project is to support development of innovative entrepreneurship education. The core of the project is research situation analysis of entrepreneurship education in V4 countries with focus on higher education and identification of innovative entrepreneurship education programmes and initiatives. The project brings together multiple stakeholders who play key role in facilitating entrepreneurship education.
Druh projektu:
Strategic Grants ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Identifikácia projektu:
31410020
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2016
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Riešiteľ
Koordinátor
Riešiteľ
Riešiteľ
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.Riešiteľ